Sonic – Sonic Jam’s Easy Mode Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

C = C

A = X

S = Y

D = Z

Play Sonic – Sonic Jam’s Easy Mode Game Offline

  • Download Roms Sonic – Sonic Jam’s Easy Mode Sega Genesis (Mega Drive) Roms