Pachinko Fan - Shouri Sengen (Japan) Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/ModeZ = a

X = b

A = x

S = yD = l

C = rPachinko Fan - Shouri Sengen (Japan) gamePachinko/Gambling game published by Pow in 1995.