Ashita no Joe - Tomorrow's Joe Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/ModeZ = a

X = b

A = x

S = yD = l

C = rAshita no Joe - Tomorrows Joe game

Classic game similar to : Ashita no Joe - Tomorrow's Joe game