Majokko Cream-chan no Gokko Series 1 : Wannyan Idol Gaku Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

D = r

C = l

Play Majokko Cream-chan no Gokko Series 1 : Wannyan Idol Gaku Game Offline

  • Download Roms Majokko Cream-chan no Gokko Series 1 : Wannyan Idol Gaku Game Boy Advance Roms