Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren GB2 - Sabaku no Majou (Japan) Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B