Oak Vs Gio (pokemon yellow hack) Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

Play Oak Vs Gio (pokemon yellow hack) Game Offline

  • Download Roms Oak Vs Gio (pokemon yellow hack) Game Boy Color Roms