Ohasuta Yama-chan & Raymond Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

Play Ohasuta Yama-chan & Raymond Game Offline

  • Download Roms Ohasuta Yama-chan & Raymond Game Boy Color Roms
  • Classic game similar to : Ohasuta Yama-chan & Raymond game