Puyo Puyo Gaiden : Puyo Wars Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

Play Puyo Puyo Gaiden : Puyo Wars Game Offline

  • Download Roms Puyo Puyo Gaiden : Puyo Wars Game Boy Color Roms