Pokemon Pink Version (beta 1.1) Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

D = r

C = l

Play Pokemon Pink Version (beta 1.1) Game Offline

  • Download Roms Pokemon Pink Version (beta 1.1) Game Boy Advance Roms