Hiryuu no Ken - Ougi no Shou Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/ModeZ = A

X = BHiryuu no Ken - Ougi no Shou gameHiryuu no Ken - Ougi no Shou - nintendo game